P   O   L   E   C   A   M   Y
solina.info.pl

GRUPY ZORGANIZOWANE

Nocleg + wyżywienie (2 posiłki) dla osoby dorosłej: 90 PLN

Młodzież szkolna: 60 - 70 PLN

rabaty dla grup


GOŚŒCIE INDYWIDUALNI

Nocleg - od 40 PLN

Oœrodek Wypoczynkowy RANCHO, 38-613 Wołkowyja, ul. Słoneczna 37 - tel/fax 013 469 25 23, tel. kom. 0 607 119 004